32opaal

*** Vakantiewoning te Brugge

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Website www.32opaal.be
Deze website wordt beheerd door de Opaal*** vakantiewoning.  Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van de auteursrechten op alle teksten, afbeeldingen, en andere materialen op deze website zijn eigendom van Opaal*** vakantiewoning of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

U mag een gedeelte van de website printen of downloaden en verspreiden onder andere personen op voorwaarde dat u dit alleen doet voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. Daarbij dient u de volgende melding in alle kopieën op te nemen: ”© Opaal*** Vakantiewoning. Alle rechten voorbehouden.”

Inhoud
Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. Opaal*** garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

Als er op de website wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit de Opaal*** vakantiewoning hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)
De website kan verwijzingen bevatten naar andere sites, bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner, button of plugin. Dit betekent niet dat de Opaal*** Vakantiewoning verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Verstrekte informatie en materiaal
Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal a) geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, en b) niet anderszins onrechtmatig is jegens derden.

Persoonsgegevens
Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing, die u  in onze Goede Afspraken terugvindt.

Contact
Indien u een vraag of klacht hebt over deze website, neem dan contact op met:

Opaal*** Vakantiewoning
Poitevinstraat 32, 8000 Brugge

Diversen
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

Op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de website is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel.